Doel

SAM_0169Youth Association in Peace Mission Through Development/Association pour la Jeunesse en Mission de Paix par le Développement (AJPMD).

Momenteel houdt EJO Burundi zich met name bezig met het verwerven van financiële middelen om de AJMPD te ondersteunen bij de bouw van een nieuwe school in de gemeente Rumonge.

We zijn dankbaar dat de Wilde Ganzen weer voor ons vliegen dit jaar!

We hopen in 2020 tenminste 10.000 bij elkaar te sparen.

Met dit geld worden nieuwe computers aangeschaft voor het lokaal waar computeronderwijs wordt gegeven. Om gedegen computeronderwijs te geven zijn goede, werkende computers onmisbaar!

 

Het onderwijsproject dat door de Stichting EJO ondersteund wordt, moet gerelateerd zijn (direct bijdragen) aan de twee speerpunten van Stichting EJO:

Educatie

Ontwikkeling door onderwijs biedt jongeren kansen voor een betere toekomst. Stichting EJO draagt hieraan bij door het vergroten van de toegang tot educatie in Burundi, ongeacht religie, afkomst en geslacht.Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. de bouw/onderhoud van scholen, het verstrekken van studiebeurzen, het aanstellen van leerkrachten, het verstrekken van lesmateriaal, etc.

Vredesopbouw

Vrede is een basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Door jongeren van verschillende afkomst op jonge leeftijd samen te brengen kan een duurzame vrede bevorderd worden. Stichting EJO wil door middel van onderwijs bereiken dat vooroordelen en negatieve percepties van jongeren van diverse afkomst verdwijnen.

Voorbeelden van activiteiten die onder dit speerpunt vallen, zijn: o.a. het gezamenlijk onderwijzen van studenten van verschillende afkomst, het organiseren van sessies om studenten met diverse achtergronden dichter bij elkaar te brengen en het geven van trainingen om vooroordelen tegen te gaan.

Rekeningnummer (IBANnummer): NL87 INGB 0007 0338 64