Wie zijn wij

Twaalf jaar geleden kwam de voorzitter, Ditte Mostert-Bok, via haar werk in contact met Bernard Ndiho uit Burundi die hier was op uitnodiging van onze regering. Deze bevlogen man maakte zo’n indruk met zijn visie voor zijn land en volk! Iemand die durft te dromen, maar het daar niet bij laat. Hij stelt alles in het werk om aandacht te vragen voor ”zijn” project en stichting. Dat was de aanzet om ook in Nederland en meer specifiek in Delft steun te zoeken voor de financiering van zijn plannen en ideeën. Dat lukte en met deze steun zijn er nu al verbeteringen waarneembaar. Maar er is nog zo veel meer mogelijk en vooral nodig.

Het bestuur hoopt velen te kunnen overtuigen van de noodzaak van steun waarmee nachtmerries in toekomstdromen kunnen veranderen. EJO staat voor Educatie voor Jongeren door Ontwikkeling, maar in het Kirundi (lokale taal) betekent het hoop voor de toekomst. Dat is waar wij ons sterk voor maken. Toekomst voor een prachtig land. Toekomst voor jeugd door onderwijs en onderlinge verzoening.

  • Ditte Mostert- Bok Voorzitter 
  • Marielle van den Berg- Mostert Secretaris
  • Erik Blijleven Penningmeester
  • Jilles Meinster Algemeen bestuurslid
  • Fleur van Lit Algemeen bestuurslid
  • Anneke Snijders-Herngreen Algemeen bestuurslid
  • Willem Jan Kaljouw woont vergaderingen bij als contactpersoon van de Diaconie van de Protestantse gemeente in Delft                       

Het financiële verslag van 2019 vindt u hier.

Het jaarverslag van onze activiteiten in 2019 vindt u hier.

De begroting voor 2020 vindt u hier.

Comité van aanbeveling:

  • Ds. W.J. Dekker (Amersfoort)
  • Dhr. C. van Oosten (Delft)